Hotele dla owadów

Hotele dla owadów pojawiły się przed naszym przedszkolem. Dlaczego? Dlatego, żeby kształtować świadomość ekologiczną dzieci i dorosłych.

Pamiętajmy że owady, posiadają znaczny wpływ na otaczającą nas przyrodę. Dbając o nie i zapewniając im miejsce w naszym ogrodzie, przyczyniamy się do ich przetrwania i walki ze zgubnymi skutkami degradacji środowiska. Owady to główni zapylacze i bez nich rośliny nie będą dawać plonów. To właśnie one zapewniają odpowiednie zapylenie warzyw, drzew, owoców i roślin ozdobnych. Ich rola w naszym życiu jest olbrzymia. Warto to sobie uświadomić.

Róża Bojda