Wyjazdowa lekcja regionalizmu

Drodzy Rodzice !

Planujemy wyjazd dzieci z grup: Motylki i Bajomisie do Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach na lekcję regionalizmu „U starki w chałpie” w dniu 18 maja 2017 na godz. 12.00.

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Koszt: 16 zł – w tym 8 zł cena lekcji, 8 zł transport (resztę dopłaca przedszkole)

Rodziców, którzy wyrażają zgodę na wyjazd dziecka prosimy o wpisanie na listę oraz wypełnienie pisemnej zgody (druk do odbioru u wychowawczyń) w terminie do 5 maja.

Róża Bojda