Rekrutacja – terminy

INFORMACJA

dotycząca dalszych terminów rekrutacji

do Publicznego Przedszkola nr 18

w Wodzisławiu Śląskim

 

Zadanie

Terminy

1

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe.

od 03.04.2017 r.

 do 04.04.2017 r.

2

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

04.04.2017 r.

godz. 15.00

3

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 07.04.2017 r.

godz. 15.00

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

10.04.2017 r.

godz. 15.00

WAŻNE

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych stanowią informację o tym czy kandydat spełnia lub nie wymagania formalne.

Nie oznacza to, że dziecko zostało przyjęte do przedszkola.

Następnym etapem rekrutacji jest potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych są informacją o tym, czy dziecko rozpocznie edukację przedszkolną od 01.09.2017r.