Ogłoszenie – przypomnienie

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko w terminie do 13 marca 2017r.

Jeżeli Rodzic wybiera inne przedszkole bierze udział w rekrutacji czyli składa wniosek o przyjęcie dziecka (nie składa deklaracji o kontynuacji w przedszkolu macierzystym).

Nie złożenie deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją z przedszkola.

Róża Bojda