Informacja w sprawie odpłatności

Od stycznia 2017r. odpłatność za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu pobierana będzie „z dołu”, tzn. opłata za styczeń będzie pobierana w miesiącu lutym po wcześniejszym otrzymaniu faktur od intendentki przedszkola. Jedna faktura i nr konta na wpłatę za żywienie, druga faktura i nr konta na wpłatę za tzw. „czesne”.

Faktury otrzymacie Państwo do 5 – tego dnia miesiąca czyli do 5 lutego za STYCZEŃ. Termin wpłaty określony będzie na fakturze. Ważne jest żeby wpłaty były dokładnie takie jak na otrzymanych fakturach (bez zaokrągleń!!!).

Przypominamy, że dzieci z rocznika 2010 i starsze zostają zwolnione z opłaty za pobyt w przedszkolu (tzw. czesne), rodzice płacą tylko za żywienie.

W najbliższym czasie będą podpisywane aneksy do wszystkich umów na bieżący rok szkolny.

Róża Bojda