Opłaty za przedszkole dla dziecka 6-letniego – zmiany od nowego roku

od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci 6-letnich  (rocznik 2010) oraz starszych, realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego będą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

Zmiana ta wynika z nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1985.

Róża Bojda