Zawieranie umów na rok szkolny 2016/2017

Od 11 – 15 kwietnia 2016r. podpisywane będą umowy z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci na nowy rok szkolny 2016/2017.

Proszę o pobranie druków umów – 2 egz. i zapoznanie się z treścią umowy. Wypełnione umowy można przekazać wychowawcy dziecka i odebrać na drugi dzień podpisane przez dyrektora lub osobiście podpisać w kancelarii przedszkola.

Jeśli ktoś nie może podpisać umowy w podanym terminie, proszony jest o skontaktowanie się z dyrekcją przedszkola celem ustalenia indywidualnego terminu dostosowanego do potrzeb rodzica.

Róża Bojda