Informacja

Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola, którzy chcą żeby ich dziecko w roku szkolnym 2016/2017 nadal uczęszczało do naszego przedszkola  składają Deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w terminie od 29 lutego do 4 marca 2016. Deklaracje będą udostępnione w przedszkolu.

Brak złożonej DEKLARACJI jest równoznaczny z rezygnacją z przedszkola i zwolnieniem miejsca.

Od  7  marca 2016r. rozpoczyna  się rekrutacja  do  przedszkola  na  wolne   miejsca.