“Kino opowiada dzieciom”

W Listopadzie, po raz drugi Bajomisie z PP 18 zobaczyły w WCK zestaw krótkich filmów “Przyjaźń” z cyklu “Filmowe przygody”. Projekcja filmów dla przedszkolaków odbywa się w ramach programu “Nowe horyzonty edukacji filmowej”. Tuż przed projekcją dzieci uczestniczyły w rozmowie poprowadzonej przez filmoznawcę, Pana Ireneusza Skupnia. Punktem wyjścia do niej był plakat filmowy i wyjaśnienie związanych ze sztuką filmową terminów “reżyser”, “scenariusz”. Tematyka 6 filmów krótkometrażowych dotyczyła przyjaźni i kluczowych pojęć jak trudy przyjaźni, kłótnie, nieporozumienia, dążenie do ich przezwyciężenia i pojednania. Tematyka filmów, stanowi atrakcyjną dla nauczycieli podstawę do rozmów o uczuciach, towarzyszących dzieciom podczas budowania relacji z rówieśnikami.

Barbara Szuleka