“Piłkarska Akademia w przedszkolu”.

W naszym przedszkolu najstarsze przedszkolaki rozpoczęły w październiku pierwsze zajęcia w ramach Akademii Piłkarskiej. Uczestniczą w nich zarówno chłopcy i dziewczynki, którzy pod okiem trenera bawiąc się, wykonują przemyślane ćwiczenia i sekwencje ruchowe. Celem Akademii Piłkarskiej Przedszkolaków jest popularyzacja aktywnego spędzania czasu wśród dzieci, zapobieganie wadom postawy oraz otyłości, wielostronne nauczanie ruchu i promocja zdrowego stylu życia. Zasady obowiązujące na zajęciach pozwalają przedszkolakom efektywnie spędzić czas, ponieważ oparte są na kilku zasadniczych elementach. Dzieci słuchają trenera prowadzącego zajęcia, reagują na gwizdek trenera, zachowują się grzecznie wobec kolegów i koleżanek uczestniczących w zajęciach. Treningi odbywają się według zasad Fair Play, a każde zajęcia zaczynają się i kończą okrzykiem TRZY – CZTERY – GRAMY! Zajęcia Akademii Piłkarskiej wzbudziły u biorących w nich udział dzieci wiele pozytywnych emocji, kształtowały motywację wewnętrzną  uwzględniając podmiotowe podejście trenera do dziecka. Troska o prawidłowy rozwój psychospołeczny i ruchowy przedszkolaków, jest częścią realizowanego przez PP 18 rocznego planu pracy w bieżącym roku szkolnym. Pozostaje tylko życzyć wszystkim uczestnikom Piłkarskiej Akademii  wspaniałej sportowej przygody.
Barbara Szuleka