Sadzenie drzewek

29 CZERWCA Dzieci z najstarszych grup: Smerfy, Bajoskrzaty będą uczestniczyły w sadzeniu drzewek  na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki w Wodzisławiu Śląskim.
Prosimy, aby w tym dniu dzieci  były ubrane stosownie do takiego wyjścia.

Róża Bojda