Nasze drzewka: Mądrości i Pracowitości w “Alei Dzieciaków”

W poniedziałek 29.06.15r. wszystkie wodzisławskie przedszkolaki, wśród nich również Smerfy i Bajoskrzaty z naszego przedszkola, stawiły się w Rodzinnym Parku “Trzy Wzgórza” na zaproszenie pana Prezydenta Miasta Mieczysława Kiecy. Dzieci zostały serdecznie powitane przez mamę naszej Bajoskrzatki Milenki, która zachęciła przedszkolaków do uczestnictwa w sadzeniu drzewek w alejce, która będzie nosić imię “Alei Dzieciaków”. Następnie Pan Prezydent M. Kieca zaprosił  przedstawicieli dziecięcej społeczności do pomocy w posadzeniu pierwszego drzewka, którym był całkiem okazały dąb.  
Tuż po tym, dzieci z każdej placówki przedszkolnej i opiekuńczej, przy pomocy pracowników służb komunalnych  posadziły po dwa klonowe drzewka i nadały im imiona. Każde posadzone drzewko zostanie opatrzone pamiątkową tabliczką z numerem przedszkola i nazwą drzewka. Nasi przedszkolacy nadali klonom następujące dwie nazwy: drzewko mądrości i drzewko pracowitości. Pan Prezydent Mieczysław Kieca serdecznie podziękował wszystkim dzieciom i dorosłym, którzy uczestniczyli w upiększaniu zielenią Rodzinnego Parku i zaprosił dzieci z rodzicami na jego otwarcie, które nastąpi w lipcu.
 Barbara Szuleka