Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016

REKRUTACJA na rok szkolny 2015/2016 odbędzie się od       16 – 27.03.2015r. Wnioski można już pobierać. Składanie wniosków rozpoczyna się o godz. 8.00 16 marca a kończy o godz. 16.00 27 marca.

WAŻNE: wymagane dokumenty składa się tylko do przedszkola pierwszej preferencji .

Kontynuacja – dzieci uczęszczające w obecnym roku szkolnym do Publicznego Przedszkola  nr 18 przyjmowane będą na podstawie deklaracji  o kontynuacji  złożonej przez rodziców w terminie od 09 – 13.03.2015r.

Deklaracje i wnioski należy składać w kancelarii

przedszkola.

Szczegółowe informacje poniżej:

OGŁOSZENIE O NABORZE

Tutaj można pobrać Wniosek o przyjęcie:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA  NR18  2015-16

Oświadczenia do pobrania:

 OŚWIADCZENIE_o samotnym wychowywaniu

OŚWIADCZENIE – o opiece MOPS

OŚWIADCZENIE- wielodzietność