Pierwszy dzień ferii zimowych

Pierwszy dzień ferii zimowych, upłynął przedszkolakom z grupy Bajoskrzatów, Smerfów i Misiów na bliższym poznaniu się podczas wspólnych zabaw. Dzieci spontanicznie dobierały się w pary lub małe zespoły i podejmowały dowolne zabawy tematyczne i konstrukcyjne.Budowle z klocków wznoszone były z dużym rozmachem ale były także konstrukcje bardziej precyzyjne. Podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym wszystkie dzieci z entuzjazmem oddawały się zabawom na śniegu. Jedni naprawiali bałwana, inni robili kulki śniegowe a jeszcze inni znajdowali cienką pokrywę lodu. Zabawy te umożliwiają dzieciom poznawanie właściwości śniegu i lodu (zimny, sypki, lepi się, twardy, kruchy, topi się na dłoni) tym samym, wzbogacając wiedzę o typowych dla zimy zjawiskach atmosferycznych.
 Barbara Szuleka

Każdy dzień spędzony w przedszkolu to niezwykła okazja do zabawy i do pogłębiania wiedzy poprzez zabawę. Dziś tematem przewodnim w grupie Krasnalków są zimowe postacie – bałwanki.Celem przeprowadzonych zabaw było rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez określanie liczby elementów, tworzenie zbiorów. Krasnalki przyglądały się bałwankom i mówiły czym się różnią. Podczas zabawy ruchowej, dzieci które miały takie same bałwanki – dobierały się parami. Reagowały na sygnały niewerbalne i werbalne.
Krasnalki nie boją się eksperymentować, chętnie podejmują zabawy, które wymagają myślenia i kreatywności z czego bardzo się cieszę.

Katarzyna Kocerba