OGŁOSZENIE

Drodzy  Rodzice  informujemy, że  w  związku

z dużą  ilością  zachorowań  dzieci  i  ich

nieobecnością  w  przedszkolu  jesteśmy 

zmuszeni  odwołać  zapowiedziany  na

26  lutego  występ  dzieci  w   WCK.

Nowy termin wystawienia bajki  „Dziadek do

orzechów” zostanie ustalony wówczas, kiedy

dzieci wrócą zdrowe do przedszkola.

Proszę  o  poinformowanie  o  zmianie

terminu przedstawienia zaproszonych gości.

Róża Bojda