Aktywne ferie – Bezpiecznie zabawy na śniegu

Pod hasłem Bezpieczne zabawy na śniegu  odbyły się dziś zajęcia w grupie dzieci starszych. Na początku dzieci słuchały opowiadania J. Kusego „Trzy czerwone serca”. Rozmowa po wysłuchaniu utworu uświadomiła dzieciom konieczność wybierania miejsc bezpiecznych do zabaw oraz przestrzeganie przed ślizganiem się na zamarzniętych naturalnych zbiornikach wodnych. Następnie dzieci bawiły się w zabawie naśladowczej pt. „Nasze lodowisko”. Dalsza część zajęcia to oglądanie ilustracji dotyczących zimowych zabaw. Dzieci wypowiadały się na ich temat i wskazywały ilustracje przedstawiające bezpieczne i niebezpieczne miejsca zabaw. Zajęcie kończyła zabawa z elementami pantomimy „W co można się bawić na śniegu?”. Chętne przedszkolaki  demonstrowały ruchem, bez użycia słów różne zabawy na śniegu a pozostałe dzieci zgadywały jaka to zabawa.

Drugie zajęcie to opowieść ruchowa pt. „W królestwie Pani Zimy” –  zabawy i ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem między innymi gazet. Na zakończenie zajęć każde dziecko otrzymało papierową czapeczkę jako nagrodę za bezpieczną zabawę w „drodze do królestwa pani Zimy” oraz zgodne współdziałanie z kolegami.

Aleksandra Szymanowska