Akcja profilaktyczna  “Szkoła czystych rąk”

W naszym przedszkolu realizujemy Akcję profilaktyczną  “Szkoła czystych rąk” Organizatorem Akcji jest: Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Głównym celem akcji edukacyjnej jest zapobieganie szerzeniu się chorób przenoszonych drogą brudnych rąk poprzez kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych u dzieci.

Dziecko poznaje świat przez dotyk, wszystko musi wziąć do ręki, poczuć, a często też posmakować.  Niestety, razem  z palcami do ust wędrują bakterie, wirusy i pasożyty. To ręce, zwłaszcza brudne odpowiedzialne są za przenoszenie drobnoustrojów, które wywołują choroby układu pokarmowego i oddechowego. Wskutek braku dostatecznej higieny rąk szerzą się m.in. zatrucia pokarmowe, 

Akcja edukacyjna “Szkoła czystych rąk” realizowana jest w grupie Smerfy.

Róża Bojda

mycie rąk (Small)