Umowy na nowy rok szkolny 2014/2015

Rodzice, którzy jeszcze nie zawarli umowy na nowy rok szkolny 2014/2015 proszeni są o dopełnienie tego obowiązku.

Umowę można podpisać w kancelarii przedszkola:

w najbliższy wtorek 22.04.2014r. od godz. 8.00 – 12.00

w środę 23.04.2014r. od godz. 9.00 – 16.00

Ilość godzin pobytu dziecka określona w umowie powinna być zgodna z ilością godzin zadeklarowanych we Wniosku o przyjęcie do Przedszkola (dzieci nowo przyjęte) lub w Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015 (dzieci już objęte edukacją przedszkolną).

Można również ustalić indywidualny termin dostosowany do potrzeb rodzica – w tej sytuacji proszę o kontakt telefoniczny.

Jednocześnie informuję, że nie podpisanie umowy skutkuje skreśleniem dziecka z listy wychowanków przedszkola.

Róża Bojda