WAŻNE !! INFORMACJA DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

W dniu 7 kwietnia 2014r. we wszystkich wodzisławskich przedszkolach zostaną wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola. Aby, uzyskać informację do jakiej placówki dziecko zostało zakwalifikowane, należy sprawdzić na liście wywieszonej w przedszkolu, do którego złożony był wniosek.

W okresie od 8 kwietnia 2014r. do 15 kwietnia 2014r. rodzice (prawni opiekunowie) powinni zgłosić się do jednej wybranej przez siebie placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane i złożyć oświadczenie woli korzystania ze świadczeń tego przedszkola.

Niezłożenie w określonym terminie oświadczeń woli przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o miejsce w przedszkolu.

W naszym   przedszkolu  listy  zostaną  wywieszone  ok.  godz 1200.