PODZIĘKOWANIE

Dyrektor Przedszkola nr 18 składa serdeczne podziękowanie dla

  • dyrekcji i pracowników WCK za pomoc w organizacji naszej uroczystości przedszkolnej,

  • naszych wspaniałych rodziców za zaangażowanie, a szczególnie za pomoc w przygotowaniu strojów, przebieraniu dzieci,

  • mamy Karola z grupy Pszczółki Pani RENACIE KONSEK za uszycie strojów dla dzieci: dla całej 25 osobowej grupy dzieci 3,4-letnich (spódniczki, spodnie)oraz 10 sukienek balowych,

  • nauczycieli za ogrom włożonej pracy w przygotowaniu dzieci do występu, wykonaniu dekoracji, rekwizytów itp., oraz pracowników przedszkola,

  • dzieci za wspaniale odegrane role – byliście cudowni.

Dziękuję wszystkim uczestnikom za liczne przybycie na nasze przedstawienie „Królewna Śnieżka”.
Dochód pozyskany z datków za „Programy”wyniósł: 958,80zł.

Z tych środków opłacono: wynajem sali w WCK – 172,20zł oraz przwóz dzieci do WCK – 160zł.

Pozostała kwota: 626,60zł przeznaczona będzie na działalność Rady Rodziców.

Róża Bojda