Ferie w przedszkolu też są ciekawe – Wiwat sport, wiwat ruch, w zdrowym ciele zdrowy duch!

 Nasze przedszkolaki bardzo chętnie biorą udział we wszelkich zajęciach ruchowych. Ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe w sali przedszkolnej czy też na świeżym powietrzu oraz codzienne spacery wprowadzają przedszkolaki w radosny nastrój, dobre samopoczucie, rozwijają ich sprawność ruchową, kształtują poprawną postawę, hartują, ale przede wszystkim wdrażają do aktywnego wypoczynku.

W czasie ferii zimowych dzieci mają szczególnie wiele okazji do udziału w zabawach sportowych. Dzieci bardzo chętnie w nich uczestniczą bawiąc się z kolegami z różnych grup wiekowych.

Przyjemny, zdrowy i pożyteczny sposób na spędzenie czasu …popatrzcie sami.

Jadwiga Matuszek