Ferie w przedszkolu też są ciekawe – Pejzaż muzyką malowany (kreatywne rysowanie)

Zima zagościła u nas chyba już na dobre i chociaż nie ma jeszcze tyle śniegu, aby ulepić bałwana to zimowe obrazki są okazją do rozwijania wielu umiejętności u dzieci. Dzisiaj inspiracją była zabawa z piosenką „Zima, zima” z repertuaru B.Wapińskiej. Dzieci rozwijały twórcze myślenia i   aktywność ruchową wymyślając „obrazek ruchowy” do treści piosenki. Następnie słuchając muzyki klasycznej siedząc na dywanie w  kole rysowały zimowy obrazek. Na przerwę w muzyce przekazywały kartkę osobie siedzącej po prawej stronie,  dźwięki muzyki były sygnałem do dalszej pracy i tak dotąd, aż obrazek wrócił do jego właściciela, który wykańczał go wg. własnego pomysłu. Kreatywne rysowanie stymulowane aktywnością muzyczno – ruchową dało dzieciom dużo radości (efekt końcowy był różny ), było też okazją do własnej inwencji i  aktywności twórczej, rozwijania płynności ruchów, a także wypowiadanie się na temat powstałego „dzieła”.

Dorota Cios