Pszczółki przyłączyły się do wodzisławskiej akcji „Kochasz życie! Nie pal śmieci.”

 Każdego roku wraz z nadejściem chłodniejszych dni powraca problem spalania odpadów w domowych piecach. Coraz częściej zamiast węgla, drewna, oleju czy gazu, paliwem są odpady.

A spalanie śmieci zatruwa środowisko i jest groźne dla zdrowia i życia ludzi.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa, wynikające ze spalania śmieci w gospodarstwach domowych.

16.12.br dzieci z grupy Pszczółek wybrały się na spacer w celu zbadania-co ludzie palą w domowych piecach. Obserwowały jaki kolor dymu wydobywa się z wodzisławskich kominów.

Po powrocie do przedszkola odbyła się rozmowa na temat szkodliwości spalania śmieci. Przedszkolaki dowiedziały się co można, a czego nie wolno spalać w domowych piecach, co należy robić z odpadami i jak je segregować. Poznały również zagrożenia wynikające ze spalania śmieci takie jak: choroby dróg oddechowych, uszkodzenie płuc, choroby nowotworowe.

Na koniec dzieci samodzielnie zaprojektowały i wykonały plakaty mówiące o szkodliwości spalania śmieci i prawidłowym segregowaniu odpadów.

Gabriela Krygier – Kuchcińska