Odsetki ustawowe

Opłata za wyżywienie i korzystanie z opieki w czasie przekraczającym 5 godzin darmowego pobytu dziecka  w przedszkolu powinna zostać  wniesiona do 5 dnia danego miesiąca.

Zgodnie z § 5 pkt.3 Umowy  dotyczącej  świadczenia usług przez przedszkola w Wodzisławiu Śl.  za zwłokę we wnoszeniu opłat przedszkole będzie naliczać odsetki ustawowe (art.481, § 1 Kodeksu Cywilnego oraz art.40 ust. 2 pkt. 3 Ustawy o finansach publicznych). Za datę dokonania opłaty uznawana jest data wpływu odpowiedniej kwoty na konto przedszkola. Kwota odsetek zostanie dodana do kwoty należnej do zapłaty w kolejnym miesiącu.

 Róża Bojda