Krasnalki rozpoczęły rok szkolny 2013

 Wrzesień to okres, w którym dzieci adaptują się do nowych warunków, tzn. nowej sali, rówieśników oraz pań. Jest to niewątpliwie trudny czas zarówno dla najmłodszych jak i nieco starszych przedszkolaków.

Krasnalki pobyt w przedszkolu umilają sobie nie tylko swobodną, niczym nie skrępowaną zabawą, ale również organizowanymi przez panie wychowawczynie zabawy ruchowe, śpiewno – ruchowe, dydaktyczne itp. Rozwijają swoje zdolności plastyczne, muzyczne, teatralne.

Podczas zabaw uczą się wzajemnie współpracować i współdziałać, nabywają nowe doświadczenia we wzajemnych kontaktach, zdobywają wiedzę i nowe umiejętności.

Mamy nadzieję, że w tym roku szkolnym dzieci z radością i przyjemnością będą uczęszczać do przedszkola. Czego sobie i im życzymy.

 Katarzyna  Kocerba