Jesienny quiz w grupie Krasnali.

 W dniu 30.09.2013 roku Krasnalki uczestniczyły w quizie, którego celem było utrwalenie wiadomości na temat jesieni (pogoda, odloty ptaków, ich nazwy i zwyczaje, dary jesieni).

Dzieci podzielone na cztery drużyny wspaniale odpowiadały na wylosowane pytania oraz wykonywały przydzielone im zadania.

Zaproszeni rodzice mogli zobaczyć czy dzieci potrafią współpracować ze sobą w grupach, czy potrafią cierpliwie oczekiwać na swoją kolej czy wreszcie czy umieją pogodzić się z przegraną. Prawie wszystkie dzieci sprostały stawianym wymaganiom za co otrzymały zasłużone pamiątkowe medale.

Katarzyna Kocerba