Ewa Zielińska- ekspert MEN w Publicznym Przedszkolu nr 18 w Wodzisławiu Śl.

W dniach 26-28.04.2013r. w Publicznym Przedszkolu Nr 18 w Wodzisławiu Śląskim odbyły się 20 godzinne warsztaty z edukacji matematycznej dzieci wg koncepcji Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej. Warsztaty prowadziła Pani mgr Ewa Zielińska. Współautorka nowej podstawy programowej, autorka podręczników dla nauczycieli i rodziców, programów edukacyjnych, pakietów pomocy i zabawek edukacyjnych. Wspólnie z prof. Edytą Gruszczyk-Kolczyńską prowadzi badania nad metodami lepszej efektywności procesu wychowania i kształcenia dzieci w warunkach przedszkolnych. Swoją działalnością przyczynia się do zmian rzeczywistości przedszkolnej w zakresie wspomagania rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza edukacji matematycznej.

Warsztaty rozpoczęły się poprowadzonym przez Panią Ewę zajęciem z dziećmi 5 i 6 letnimi uczęszczającymi do naszego przedszkola, w których uczestniczyli również ich rodzice, a obserwowały je nauczycielki 10 przedszkoli z  powiatu wodzisławskiego. Zajęcie prowadzone było według metody prof. Edyty Gruszczyk –Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”, miało charakter diagnozujący umiejętności dzieci w  zakresie liczenia. Dzieci uczestniczyły w „konkursie” na stanowisko dyrektora banku, więc musiały wykazać się umiejętnością liczenia. Rodzice pełnili rolę wspierającą dziecko, a zarazem kontrolującą prawidłowe liczenie. Dzieci przeliczając wyrzucane na kostkach liczby oczek zdobywały żetony. Następnie przeliczały je i bez problemu przekraczały próg dziesiątkowy zdobywając od 13 do 41 punktów.

W dalszej części i kolejnych dniach nauczycielki, doskonaliły swoje umiejętności w uczeniu dzieci matematyki, właściwego doboru treści kształcenia do ich możliwości i umiejętności oraz stopniowego kształtowania dziecięcych kompetencji tak, aby mogły w przyszłości sprostać wymaganiom szkoły. Pani Ewa udzieliła nauczycielkom wielu cennych wskazówek metodycznych i organizacyjnych pomocnych w realizacji zajęć z zakresu edukacji matematycznych dzieci 3-6-letnich. Kolejne warsztaty z Panią Ewą zaplanowane zostały już w pierwszym semestrze nowego roku szkolnego.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Panią mgr Dorotę Cios nauczycielkę przedszkola nr 18, doradcę metodycznego wychowania przedszkolnego Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl.