Informacja w sprawie odpłatności

Informuję, że z dniem 01 stycznia 2013r wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów zgodnie, z którym wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę do 1600,00 zł.

W związku z tym od 01 stycznia 2013r zmienia się wysokość opłaty za korzystanie dziecka z przedszkola w godzinach poza podstawą programową wychowania przedszkolnego –  każda godzina przed 8.00 i po 13.00 kosztuje 2,24 zł

 Podstawa prawna : § 4 ust. 1 umowy

opłaty za korzystanie z opieki w czasie przekraczającym realizację 5 godzinnej podstawy programowej określonej Uchwałą Nr XIX/170/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 28 marca 2012r oraz Uchwałą Nr XXI/197/12 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokość opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto Wodzisław Śl. ustala się w wysokości 0,14% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów za każdą godzinę”

 Jednocześnie informuję, że wysokość opłat za miesiąc  STYCZEŃ/2013  zostanie podana  w dniu 02.01.2013r.

 Róża Bojda