Czarne złoto – poznanie historii powstania węgla kamiennego – zajęcia otwarte

Dziś odwiedziliśmy grupę 5,6-latki. Nauczycielka Pani Jadzia przeprowadziła zajęcie o tematyce górniczej. Zapoznała dzieci z historią powstania węgla na podstawie wiersza Terlikowskiej „Paprocie tutaj rosły”. Następnie dzieci układały historyjkę obrazkową „Jak powstaje węgiel”. Kolejnym etapem zajęcia była zabawa ruchowa „Spacer dinozaura” oraz układanie obrazka z części w grupach grupowa. Podsumowaniem zajęcia było rozwiązywanie zagadek o tematyce górniczej oraz zabawa dydaktyczna „Prawda czy fałsz”.

Róża Bojda