Cały świat jest teatrem, a my jego aktorami !

Krasnalki postanowiły z pomocą pani zrobić własne kukiełki i pacynki. Jedne powstawały szybko – inne wymagały cierpliwości i dużego nakładu pracy. Jednak efekt końcowy był wspaniały! Dzieci bawiły się nimi tworząc niezwykłe opowieści. Ich wyobraźnia nie miała granic… .

Skłonność dzieci do nadawania przedmiotom cech ludzkich, przypisywania im ról, daje dorosłym ogromne i niezwykłe możliwości. Naszą ambicją powinno być wykorzystanie owej bujnej dziecięcej wyobraźni tak, aby służyła jako środek ekspresji i była pomocna w procesie dorastania.

Katarzyna Kocerba