Akcja Góra Grosza

W dniach 26 listopada- 07 grudnia 2012r. nasze przedszkole będzie brało udział w XIII edycji

“Góry Grosza”.

Akcja  organizowana jest w szkołach i przedszkolach w całej Polsce i trwa od 26 listopada do 7 grudnia 2012 r.

Akcja Góra Grosza przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet  (od 0,01 gr do 5 zł)

Możliwa jest zbiórka większych nominałów, jednakże dla organizatorów akcji podstawowym celem jest

uświadomienie dzieciom i młodzieży, że najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu ich koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Akcja prowadzona jest przez Towarzystwo Nasz Dom, założone w 1921 roku przez Janusza Korczaka i Marynę Falską.

Prosimy PRZYŁĄCZCIE SIĘ !