Wycieczka do parku – szukamy jesieni.

Porozrzucał wrzesień po parku kasztany, a my ich szukamy, a my je zbieramy. Pośród liści kolorowych skryły lśniące głowy.”

/ Małgorzata Wiśniewska-Koszela/

Celem wycieczki w której brały udział dzieci 5, 6 letnie – było poszukiwanie i dostrzeganie w naturalnym środowisku charakterystycznych cech jesieni .

Dzieci obserwowały przyrodę i dzieliły się swoimi spostrzeżeniami . Rozpoznawały drzewa po ich liściach i owocach. Zbierały kasztany i żołędzie.

Nauczycielki tworzyły takie sytuacje edukacyjne, dzięki którym dzieci doskonaliły spostrzegawczość, zdolność kojarzenia oraz umiejętność skupienia uwagi na rzeczach istotnych.

Na zakończenie wycieczki dzieci miały okazję skorzystać z placu zabaw , który usytuowany jest w centralnej części parku.

Katarzyna Kocerba