Sprzątanie Świata

W dniu 22.03.2012 dzieci z grupy 3-4 latków brały udział w akcji pt. „Sprzątanie świata”. Celem zajęć było budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Dzieci po zajęciach dydaktycznych zaopatrzone w rękawiczki i worki sprzątały teren wokół przedszkola. Na koniec z dumą prezentowały worki pełne śmieci, które udało im się zebrać.