Organizacja roku szk.2012/13

 W nowym roku szkolnym 2012/13 w naszym przedszkolu utworzone zostaną następujące grupy wiekowe: grupa dzieci 3,4-letnich, grupy dzieci 5,6-letnich.

Taki podział wynika z organizacji w bieżącym roku szkolnym – po to by w miarę możliwości nie rozdzielać dzieci z poszczególnych grup.

 Bezpłatna podstawa programowa realizowana jest od godz. 8.00 do 13.00. Zajęcia dodatkowe organizowane na wniosek rodziców realizowane są po bezpłatnej podstawie programowej.