Zapraszamy na teatrzyk

12 marca o godz. 10.30 odbędzie się w naszym przedszkolu teatrzyk dla dzieci

pt: ” Wypadki  Krysi” (tematyka bezpieczeństwa w codziennych sytuacjach).

Koszt zostanie pokryty ze składek na rzecz Rady Rodziców.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci.