Z wizytą w SP nr 3

Grupa dzieci 5,6-latki udała się na wycieczkę do Szkoły Podstawowej Nr 3. Przedszkolaki miały możliwość poznania szkoły, zobaczenia jak wyglądają takie pomieszczenia jak szatnia dla dzieci, klasa szkolna. Dzieci uczestniczyły w lekcji w roli uczniów. Wycieczka do szkoły pozwoliła dzieciom poczuć się uczniami oraz poznać nowe środowisko w które niebawem wejdą.