1% dla naszego Przedszkola

Bierzemy udział w  akcji:„1 % dla mojej szkoły”.     

Dzięki  niej – przekazując  1%   swojego  podatku  na Stowarzyszenie Rodziców Na  Rzecz  Pomocy Szkołom: „Przyjazna szkoła”

różne osoby ( rodzice, dziadkowie, personel…)  wspierają każdego roku  nasze  PRZEDSZKOLE,

Wszystkim  tym  osobom  serdecznie  dziękujemy!

W  tym  roku  również  zwracamy  się  do  Państwa  z gorącą   prośbą  o  pomoc  dla  przedszkola  w  tej  formie

Przekazywanie 1% podatku jest bardzo proste –  należy  tylko  uwzględnić  ten  fakt  w  deklaracji  podatkowej.

W rubryce 124.- należy wpisać numer KRS:  0000031762

W rubryce 125.- należy wpisać przekazywaną kwotę

W rubryce 126. (Cel szczegółowy) – należy wpisać: 232200125073, Publiczne Przedszkole nr 18

W rubryce 127. (Wyrażam zgodę) – należy zaznaczyć “x”

Z pozyskanych tą drogą środków zakupiliśmy do 3 sal stoliki przedszkolne – 13 szt i krzesełka dziecięce – 70 szt. spełniające normy.

Planujemy wyposażenie czwartej sali w stoliki i krzesełka oraz zakup zestawu mebli dziecięcych do sali zajęć.