Dzień Edukacji Narodowej

W imieniu wszystkich nauczycieli i pracowników Przedszkola dziękuję Radzie Rodziców za życzenia.

Gratulujemy naszej koleżance mgr Katarzynie KOCERBA uhonorowanej  Nagrodą Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.