Tatrzyk “Dyzio Leniuszek”

W  dniu  18 października nasze Przedszkole odwiedził  Teatr  SKRZAT  z Krakowa  z  przedstawieniem pt. “Dyzio Leniuszek”.  Na teatrzyk zaprosiliśmy naszych młodszych kolegów ze żłobka. Wszystkie dzieci dobrze się bawiły i miło spędziły czas.

Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie teatrzyku.