Uwaga Rodzice – Umowy na nowy rok szkolny.

W terminie od 23.05.2011r. do 27.05.2011r. w przedszkolu podpisywane będą umowy z rodzicami na nowy rok szkolny w następujących godzinach:

  • 23-24 tj poniedziałek, wtorek, od 12.00 do 17.00
  • 25 tj środa od 10.00 do 15.30
  • 26-27 tj czwartek, piątek od 7.30 do 12.00

Proszę o wcześniejsze pobranie druków umów – 2 egz. i zapoznanie się z treścią umowy – nastąpiły zmiany w terminie i wysokości opłat.

Umowa musi zostać podpisana przez obydwoje rodziców/ opiekunów prawnych. Ilość godzin pobytu dziecka określona w umowie powinna być zgodna z ilością godzin zadeklarowanych w Karcie Zgłoszenia do Przedszkola.

Jeśli jest ktoś, komu nie odpowiada żaden termin podpisywania umów proszony jest o skontaktowanie się z dyrekcją przedszkola celem ustalenia indywidualnego terminu dostosowanego do potrzeb rodzica.

Jednocześnie informuję, że nie podpisanie umowy skutkuje skreśleniem dziecka z listy wychowanków przedszkola.

Róża Bojda