Życzenia dla Mamy

Wiele pięknych kwiatów znamy:
tulipanów, róż i bzów.
My dla naszych Mam dziś mamy
najpiękniejsze kwiaty słów:
Słowo miłość – za ich troski.
Słowo wdzięczność – za ich trud.
Dar to skromny – dar dziecięcy,
wyśpiewany z serc jak z nut.