Malarski plener

W ramach działalności kółka plastycznego “Kredka” dzieci uczęszczając na te zajęcia w ubiegłym tygodniu brały udział w plenerze malarskim. Dzieci wykorzystując dowolnie przez siebie technikę malarską -przedstawiały w pracach plastycznych nasz ogród przedszkolny. Prace przez nie wykonane w najbliższych dniach będą zamieszczone w “Galerii Kredka” znajdującej się na korytarzu naszego przedszkola.