Zajęcia Otwarte dla Rodziców

Jedną z form współpracy z Rodziną dziecka są zajęcia otwarte, na które zapraszamy Rodziców. Rodzice chętnie korzystają z tej propozycji, ponieważ mają możliwość zaobserwowania swojego dziecka na tle grupy, sprawdzenia jak radzi sobie ich dziecko w zespole oraz jakie postępy dziecko poczyniło. Dzieci również lubią, kiedy ich Rodzice przychodzą na zajęcia. Na przełomie listopada i grudnia odbyły się już pierwsze takie zajęcia.