Pożegnanie 6-latków

Dziś młodsi koledzy żegnają się z 6-latkami. Dzieci 5-letnie przygotowały dla swoich starszych kolegów krótki program artystyczny. Pożegnały się wierszem i piosenką oraz drobnym upominkiem. Dzieci 6-letnie otrzymały od swoich kolegów plany lekcji i zakładki do książek.