Krajobraz bez śmieci.

To kolejne zadanie z konkursu zostań “Przyjacielem Natury” zostało zrealizowane w grupach dzieci 5 i 5,6-letnich. Dzieci na zajęciach dowiedziały się co to jest krajobraz, poznały różne krajobrazy. Dowiedziały się jak wygląda krajobraz zmieniony przez człowieka – “brzydki”, zaśmiecony. Postać Sortowniczka, małego, wesołego, kolorowego stworka nauczyła dzieci sortowania śmieci do pojemników o odpowiednich kolorach. Dzieci z grupy 5.6-latki samodzielnie wykonały z kartonów przedszkolne kolorowe pojemniki do sortowania śmieci.