Powietrze wokół nas.

W ramach realizacji projektu “Przyjaciele natury” w grupie dzieci 4- letnich przeprowadzone zostało zajęcie pt. “Powietrze wokół nas” Celem tego zajęcia było nabycie przez dzieci informacji o zjawiskach przyrodniczych, a także dostarczenie im wiadomości na temat przyczyn zanieczyszczenia powietrza.

Poprzez analizę ilustracji i udział w ciekawych doświadczeniach dzieci na zajęciu próbowały odpowiedzieć na pytanie ?Czy bez powietrza można żyć??, określały właściwości powietrza, nazywały i dostrzegały ruch powietrza, rozróżniały źródła zanieczyszczenia powietrza a także wnioskowały jakie mogą być skutki tych zanieczyszczeń.