Podsumowanie działalności Kółka Plastycznego “Kredka”

Kółko plastyczne rozpoczęło swą działalność 17.11.2008 r. Zajęcia plastyczne odbywały się raz w tygodniu w poniedziałek w sali 6-latków w godz.15.30-16.15. Prowadzone były przez nauczycielki przedszkola: mgr J. Matuszek, mgr A. Szymanowską, mgr B. Buława. Na zajęcia uczęszcza 17 dzieci .

Realizując zagadnienia zawarte w programie :

 1. Posługiwania się barwami podstawowymi i pochodnymi w ekspresji plastycznej dzieci:

  – tworzyły ? koło barw?, rozpoznawały barwy podstawowe i barwy pochodne, oraz dopełniające poprzez łączenie kolorów, nazywały powstałe kolory,

– bawiąc się kolorami tworzyły pracę plastyczną na dowolny temat,

– uczyły się dobierać kolory do podanego tematu i wyrażać kolorem nastrój pracy.

 1. Eksperymentowania z linią:

  – kreśliły linie proste, faliste, łamane o zróżnicowanej grubości patykami, piórkami i tuszem,

  – wykorzystywały linię jako kontur /tworzyły dowolną pracę plastyczną o tematyce świątecznej/.

 2. Eksperymentowanie z barwną plamą, tworzyły walory barw:

  – stosowały plamę jako podstawowy środek wyrazu plastycznego , tworzyły plamy akwarelami i tuszami techniką ?mokre w mokrym?,

  – poznawały różne barwy i ich odcienie,grupowały kolory jasne i ciemne.

 3. Faktura jako płaszczyzna pracy plastycznej i ślad odbijanego przedmiotu:

  – poznawały różne faktury poprzez wzrok i dotyk, tworzyły z trocin, farby klejowej, masy papierowej postawę pracy plastycznej,

  – odbijały miękkim ołówkiem wzory koronek , serwetek na powierzchni papieru.

W ramach działalności kółka plastycznego dzieci tworzyły prace na konkursy plastyczne:

– ?Z aniołem do pracy?/ masa solna/- wyróżnienie specjalne :Marcelina Kucharska,

– kartka bożonarodzeniowa /techniki dowolne według wyboru dzieci/- wyróżnienie

specjalne:Martyna Tuleja,

– ?Janioł nad Janiołami?/ malowanie na folii, kompozycja z suszu afrykańskiego, malowanie

farbami,wycinanka z kolorowego papieru/- wyróżnienia: Julia Kołaczyk, Martyna Tuleja.

Jadwiga Matuszek, Aleksandra Szymanowska, Barbara Buława