Konkurs “Henkel – Zielone Granty” rozstrzygnięty

10 lutego, w siedzibie Fundacji Nasza Ziemia, odbyły się obrady Jury konkursu “Henkel – zielone granty”. Spośród wszystkich nadesłanych wniosków, wyłoniono te, które otrzymają dofinansowanie na realizację projektu.

W sumie na konkurs grantowy nadeszło 215 zgłoszeń.  Niestety nam się nie udało. Mimo to cieszymy się i mamy satysfakcję z faktu, że napisałyśmy projekt,  bo jest to dla nas nowe cenne doświadczenie.  MImo braku dofinansowania opracowany projekt będziemy realizować w takim zakresie na ile wystarczy nam własnych środków finansowych.