Jak chronimy naturę? – formy ochrony.

Nasze przedszkole ubiega się o Certyfikat “Przyjaciele Natury”. Aby go uzyskać należy zrealizować projekty i określone działania zgodnie z Regulaminem. Jednym z zadań jest poznawanie przez dzieci obszaru chronionego. Tym zadaniem zajęły się na zajęciu dzieci z grupy 5,6-latki.Po wprowadzeniu przez nauczycielkę dzieci w świat natury: roślin, zwierząt i form nieożywionych” góry, skały, staw, jezioro itp. dzieci w zespołach rysowały swoje obszary chronione. Następnie opowiadały co na ich rysunkach jest pod ochroną. Dzieci poznały również, czego nie wolno robić na obszarach objętych ochroną. Efekty pracy dzieci można zobaczyć w galerii.

Uczymy dzieci ochrony przyrody poprzez zabawę.