Kółko Plastyczne ?KREDKA?

Od listopada w naszym przedszkolu odbywają się bezpłatne zajęcia plastyczne w ramach działalności kółka plastycznego ?KREDKA?. Program został opracowany w celu rozwijania uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci 6-letnich. Jest jednocześnie poszerzeniem oferty edukacyjnej naszego przedszkola. Autorkami programu są nauczycielki: Barbara Buława, Jadwiga Matuszek, Aleksandra Szymanowska. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w poniedziałki w sali dzieci 6-letnich od godz. 15.30 do 16.15 i prowadzone są przez autorki programu. W zajęciach uczestniczą chętne dzieci 6-letnie zgłoszone przez rodziców.

Z obserwacji wynika, że zajęcia te cieszą się zainteresowaniem dzieci, które bardzo chętnie w nich uczestniczą oraz ich rodziców.